De Oude Deuren Cup heeft een culturele ANBI status. Wat betekent dat?

De Oude Deuren Cup heeft een culturele ANBI status. Wat betekent dat?
14-05-2019 Allard van der Veen

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI draagt op de een of andere wijze bij aan het algemeen nut. Het kan een goed doel, een culturele of een wetenschappelijke instelling zijn.  Zo is de doelstelling van de Oude Deuren Cup het stimuleren van het gedachtengoed van plankzeilers.

De Belastingdienst stelt uiteraard voorwaarden aan een organisatie die een ANBI wil zijn. Een organisatie die daaraan voldoet, krijgt de ANBI-status. Dat is aantrekkelijk voor donateurs omdat giften aan een ANBI belastingvoordeel kunnen opleveren. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek als via periodieke giften. Een ANBI zelf betaalt geen erf- of schenkbelasting.

Een ANBI moet 90% van haar inzet richten op het algemeen belang. Ze mag niet bedoeld zijn om winst te maken en moet voldoen aan eisen van integriteit. De leiding of het bestuur mag niet over het vermogen beslissen alsof het privévermogen is. Een ANBI mag ook niet teveel vermogen hebben. Voor onkostenvergoedingen zijn er strikte regels. En een beleidsplan is verplicht. Kosten en bestedingen moeten redelijk in evenwicht zijn. Verder moet een ANBI op een internetsite een aantal vaste gegevens publiceren.

Sinds 2012 kan een organisatie zich een culturele ANBI laten noemen. Wie aan culturele ANBI’s, zoals de Oude Deuren Cup geeft, kan extra belastingvoordeel krijgen via de giftenaftrek en via periodieke giften.