Hoeveel races worden er gevaren?

Hoeveel races worden er gevaren?
14-03-2019 Allard van der Veen

Al naar gelang de weersomstandigheden worden er 5 races gevaren. Zoals het weers- en de windverwachtingen er nu naar uit zien varen we alleen de driehoeksbaan. Dit plan kan nog wijzigen. Op de dag zelf zul je tijdens de skippersmeeting verder worden geïnformeerd.

Het is NIET zo dat het slechtste resultaat mag worden weggestreept. Alle resultaten tellen mee.